top of page
TBS_1689.jpg

הנהלת חשבונות

09.png
TBS_1749.jpg
01_edited.png

הנהלת חשבונות המתבצעת בצורה מדוקדקת וקפדנית מאפשרת נראות טובה יותר למצבו הכלכלי של העסק, תורמת להבנת כלל מאפייניו הכספיים ויכולה להביא לחסכון משמעותי בתשלומי המיסים.

 

קיימות שתי שיטות של הנהלת חשבונות (המחוייבות על פי התקנות) השונות ביעודן זו מזו:

הנהלת חשבונות חד צידית – מיועדת לבעלי עסקים עצמאיים, דהיינו עוסק מורשה ועוסק פטור.

הנהלת חשבונות שכזו כוללת רק את רישום ההכנסות וההוצאות של העסק.

הנהלת חשבונות דו-צידית / כפולה – מיועדת לחברות. הנהלת חשבונות זו כוללת רישום הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויותיו של העסק.

 

משרד רואי החשבון, אורטל אביעד זייד, מספק שירותי הנהלת חשבונות לכלל סוגי העסקים וישמח לעמוד לשרותכם לשם מתן דו"חות פנימיים באשר להתנהלות העסק או מענה על שאילתות שונות באשר לחשבונותיו.

bottom of page