top of page
NZ6_2036.jpg

תכנון מס וייעוץ מס

09.png
TBS_1693.jpg
01_edited.png

אחד הדברים המתסכלים ביותר עבור בעל עסק הוא לגלות כי אחוז ניכר מרווחיו מנוכה לצרכי מס.

השאיפה הברורה, במצב זה, היא לעשות כל שניתן על מנת לצמצם את גובה מס בצורה משמעותית – הליך המכונה תכנון מס.באמצעות תכנון מס, רואה חשבון הבקיא בתקנות ובחוקי המס השונים, עושה שימוש בכלים הניתנים לו על פי חוק לשם הקטנת חבות המס של יחיד או חברה. תכנון מס נכון ומחושב היטב, יש בו כדי לחסוך סכומי כסף משמעותיים ביותר עבור בעל העסק.

משרד רואי החשבון, אורטל אביעד זייד, מתמחה בתכנוני מס המבוססים על היכרות מעמיקה עם החוק והתקנות השונות, יצירתיות, מורכבות פיננסית ולימוד מנסיון עבר עשיר. משרדנו אף מייעץ בתחום זה לחברות שונות, עצמאיים, יחידים, שכירים ואף לקולגות ומשרדי ייעוץ מס.

bottom of page