top of page
TBS_1820.jpg

ייצוג מול רשויות המס

09.png
TBS_1517-Edit.jpg
01_edited.png

עם הצטרפות אל ציבור לקוחותינו, משרדנו יקבל על עצמו את ייצוג הלקוח למול מס הכנסה, משרדי מע"מ והמוסד לביטוח הלאומי ויטפל בצורה מקיפה בכל נקודות ההשקה למול רשויות אלו. כך, כלל המכתבים / הודעות / התראות / הרשאות / עיקולים והוראות אחרות הנשלחים מעת לעת מרשויות אלו יתקבלו ישירות במשרדנו ויאפשרו לנו להגיב עליהם בצורה יסודית, אחראית וזריזה והכל מבלי להפר את שלוות הלקוח או להטרידו בנושאים בירוקרטיים אלו ועל מנת לאפשר לו להתמקד בניהול עסקו.

משרדנו בקיא בנהלים ובפרוצדורות ברשויות המס, דבר המאפשר לנו ליצור יתרון משמעותי ללקוחותינו ולמנוע (במקרים הרלוונטיים) קנסות או חבויות אשר ניתן להימנע מהם.

במקביל, למשרדנו נסיון עשיר בייצוג לקוחות בחקירות, דיונים או הליכים שונים למול רשויות המס, הליכים הדורשים היכרות מעמיקה עם החוקים והתקנות לשם הגנה מיטבית על המיוצג.

bottom of page