top of page
TBS_1891.jpg

הצהרות הון

09.png
TBS_1934.jpg
01_edited.png

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשויות המס על נכסיו והתחייבויותיו לרבות דירות, כלי רכב, ירושות, תכניות חיסכון, תכולת הבית ותכשיטים, זכויות בנכסים, משכנתאות, הלוואות וחובות אחרים.

הצהרת שכזו יש למלא במידה והתקבלה דרישה מאת רשות המיסים.

לרוב, נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי, דהיינו עצמאים (עוסק מורשה / עוסק פטור), בעלי חברות (בעלי מניות) ואף שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות. לאחר הגשת הצהרת הון אחת ידרש המצהיר להמשיך ולהגיש הצהרה נוספת כל כמה שנים – דבר שמאפשר לרשויות לעקוב אחר נכסיו ולבחון האם חל גידול כלשהו בהם מבלי שדווחו הכנסות כנגדם.

 

למשרדנו נסיון רב בעריכת והכנת הצהרות הון הן עבור עצמאיים ובעלי חברות והן עבור שכירים ונשמח לעמוד לרשותכם לשם מתן ייעוץ באשר להשלכותיה של הצהרת הון שכזו.

bottom of page