top of page
TBS_1771.jpg

הקמת עסק
(עוסק מורשה ועוסק פטור)

09.png
TBS_2028.jpg
01_edited.png

הצעד הראשון להקמתו בפועל של העסק הוא בחירת המבנה שלו – עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ ובמקרים המתאימים גם עמותה או מלכ"ר.

מבנה זה קובע בפועל כיצד יתנהל העסק מבחינה חשבונאית ומה יהיה גובה המס שידרש לשלם. שלב בחירת מבנה העסק דורש בקיאות רבה והבנה פיננסית מדוקדקת לשם התאמת המבנה לצורכי העסק ומאפייניו וכן לשם חסכון מירבי במס שצפוי העסק לשלם (דבר המסיע לתכנון מס יעיל).

 

משרדנו יסייע בכלל שלבי הקמת העסק ובתוך כך: פגישת היכרות ומתן הסבר מקיף על הקמת עסק וניהולו השוטף, בחינת נתוני העסק לשם המלצה על המבנה המיטבי עבורו וכמובן פתיחת תיקי העסק בכל אחד מהמוסדות הרלוונטיים ובהם מס הכנסה, מע''מ, והמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, מספק משרדנו שירותים שוטפים לעסקים ובהם ייצוג מול רשויות המס, הנהלת חשבונות, משכורות, הגשת דו"חות תקופתיים, הגשת דו"חות שנתיים ועוד.

bottom of page