3.png
TBS_1887.jpg

הלוואה עסקית בערבות המדינה 

TBS_1805.jpg
45.png

עסקים רבים אינם מודעים לאפשרות של קבלת הלוואה עסקית בערבות המדינה. הלוואה זו מיועדת הן לעסקים בהקמה והן לעסקים קיימים הזקוקים לשיפור תזרים המזומנים, השקעות בעסק והון חוזר.

בהלוואה מסוג זה נדרש בעל העסק להעמיד בטחונות בגובה של עד 25% מסכום ההלוואה המבוקש בעוד המדינה ערבה ליתר הסכום, דהיינו ל-75% מגובה ההלוואה.

על מנת לקבל הלוואה בערבות המדינה יש להגיש תוכנית עסקית מפורטת הסוקרת את נתוני העסק והמודל העסקי שלו בצירוף מסמכים פיננסיים רבים אחרים. תוכנית עסקית הבנויה היטב היא שעושה את ההבדל בין אישור הבקשה לבין סירוב לה.

 

משרדנו מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות המיועדות לקבלת הלוואה עסקית בערבות המדינה. עד כה, סייע משרדנו לעשרות רבות של עסקים לקבלת הלוואה זו באמצעות הגשתם של תוכניות עסקיות מפורטות וממוקדות. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בהכנת התוכנית העסקית והגשתה לשם קבלת הלוואה עסקית בערבות המדינה.

13.png

רוצים להגיד שלום?

15.png

טלפון. 073-7402800 פקס. 073-7412800  דוא"ל. info@ortalcpa.com

כתובת. מגדלי מידטאון, קומה 37, דרך מנחם בגין 144 א, תל אביב