top of page
TBS_1603-Edit.jpg

בקרות שכר ומשכורות

09.png
_T9A0641.JPG
01_edited.png

הכנת תלושי שכר לעובדים דורשת היכרות מעמיקה עם דיני עבודה ומעקב צמוד אחר השינויים בהם.

כך, גובה התשלום לעובד מורכב מרכיבי שכר רבים ובהם שעות עבודתו / צורת העסקתו, ותק, דמי הבראה, חופשות, ימי מחלה, חגים, פיצויי פיטורים הנצברים לאורך תקופת העסקתו, תשלומי ביטוח לאומי ועוד עלויות מעביד וזכויות סוציאליות אחרות להן זכאי העובד.

 

תשלום שכר נכון לעובד הכרחי על פי חוק ומונע טענות משפטיות עתידיות כנגד המעסיק, אשר יש עלולות להביא לנזקים כלכליים משמעותיים עבורו.

משרד רואי החשבון, אורטל אביעד זייד, מתמחה בהכנת תלושי שכר ובביצוע בקרות שכר.

bottom of page