NZ6_2026.jpg

הקמת חברה בע"מ

להקמת חברה בע"מ ייתכנו יתרונות רבים.

משרדנו, המתמחה בתחום החברות ובעל נסיון רב בניהול שלבי הקמתן, יבחן בצורה דקדקנית ומקיפה את התקיימותם של התנאים והיתרונות להקמת חברה עבור בעל העסק, הן לשם יצירת החסכון המשמעותי ביותר בתשלומי המיסים השונים והן לשם ההתנהלות היעילה ביותר עבורו.

 

הליך פתיחת החברה כולל שני חלקים: האחד יבוצע על ידי משרדנו למול רשויות המס השונות והאחר על ידי עורך דין למול רשם החברות. מרגע הקמת החברה, ינהל משרדנו את הפן החשבונאי שלה בצורה מלאה וייצגה למול רשויות המס.

בתוך כך: הנהלת חשבונות וניהול פנקסי החברה, הגשת דו"חות תקופתיים, ביצוע התאמות, הכנת משכורות, ביצוע ביקורת, הגשת דו"ח שנתי לחברה, הגשת דו"חות בעלי מניות ועוד.

13.png

רוצים להגיד שלום?

טלפון. 073-7402800 פקס. 073-7412800  דוא"ל. info@ortalcpa.com

כתובת. מגדלי מידטאון, קומה 37, דרך מנחם בגין 144 א, תל אביב 

טלפון. 073-7402800 פקס. 073-7412800  כתובת. מגדלי מידטאון, קומה 37, דרך מנחם בגין 144 א, תל אביב 

עקבו אחרינו גם בפייסבוק:

  • Facebook Social Icon

©Ortal Aviad Zaid CPA.  Design: Pazinteractive